L DỖ

La Trung

 

 

Tặng L Th

 

Ci đm l dỗ ngn du
Bờ thin lương bỗng rực mu tri m
Chợt thương mấy độ thn tằm
Nhả vnghạt mầm nguyn

Ci đm l dỗ đi bờ
Ai đem thi ph ra phận người
M nghe "tiếng ếch" bn đời
Vọng vo ct bụi ci lời thin thu

Ci đm l dỗ kinh cầu
Sắc mu tỉnh giấc ci đầu cho cm
Ngẩn ngơ trước nụ duyn thầm
Lời yu ci trược lỗi lầm thm căn...

Ci đm l dỗ niềm trăng
Lạ g giọng điệu ăn năn ci người
Sng soi cuối đất cng trời
Một mnh lửng giữa vời vợi xa

Ci đm l dỗ ta b
Mở lng nghe tiếng khc v cười đau
Giật mnh nhn trước thấy sau
Thi th mấy chuyện đồng thau ấy m!

Ci đm l dỗ chnh ta
Ngy sinh lạc mất hiểu ra sự tnh
m cu lục bt đăng trnh...
Qua cơn hỉ nộ biết mnh l ai.

 

La Trung