THNG TƯ THNG NĂM...

L Phước D Đăng

 

 

 

nắng l cả hồn m

dng xe như lảo đảo

luồng chạy theo cơm o

ci ti tin... giễu đời

 

che kn khun mặt rồi

qung dưới thn chiếc vy

đi mắt ai xinh vậy

phải liếc dọc nhn ngang

 

phượng thắm bo hạ sang

lưu bt cn dang dở

gởi thm vo cht gi

để quạt dịu ma h

 

gc phố thong tiếng ve

dệt khc ca trầm nổi...

 

L Phước Dạ Đăng