TNH MẸ

Nguyễn Như Tm

 

 

Knh dng mẹ

 

Tnh mẹ nồng ấm thiết tha

Tnh mẹ lai lng bao la biển trời

Tnh mẹ - con thật tuyệt vời

Tnh mẹ như sng ngoi khơi dạt do

 

Tnh mẹ chan chứa ngọt ngo

Tnh mẹ ấpbiết bao vỗ về

Chăm con khuya sớm trăm bề

Hy sinh thao thức cận kề thu đm

 

Tnh mẹ cao cả v bin

Tnh mẹ như suối triền min tun trn

D cho sng cạn đ mn

Tnh mẹ mi mi theo con đến cng!

 

Nguyễn Như Tm