Trong tinh thần văn nghệ, không vụ lợi, chúng tôi gồm

thi Luân Hoán, họa Khánh Trường, Tạ Quốc Quang

Hân, đă thành lập Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh

để phục vụ Bạn Bè, Thân Hữu và Văn Nghệ Sĩ.

Chúng tôi thêm sự đóng góp của 2 thi Nguyễn Thành

Vy Thượng Ngă tại Việt Nam chuyên lo về việc thiết kế

bản thảo.

Hy vọng sẽ được sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả

các bạn.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc với:

 

Lê Hân (408) 722-5626

han.le3359@gmail.com

 

Trân Trọng

 

    

 

                 Lê Hân                               Luân Hoán                    Khánh Trường                       Tạ Quốc Quang

 

 

 

             Nguyễn Thành                Vy Thượng Ngă