Nhà xuất bản NHÂN ẢNH

375 Destino Circle

San Jose, CA 95133

USA

&

26 Silktop Trail

Brampton, Ontario L6R 2K6

CANADA

 

email: han.le3359@gmail.com

 

 

 

 

 

Sách do nhà xuất bản NHÂN ẢNH phát hành:

 

 

2016

 

Nhớ Tiếng À Ơi, truyện ngắn, Hoàng Quân

T́m Lại Tuổi Thơ, thơ Hạnh Đàm

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 4, Song Thao (tái bản)

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 3, Song Thao (tái bản)

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 2, Song Thao (tái bản)

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 1, Song Thao (tái bản)

Biển Lửa, truyện ngắn, Phan Việt Thủy

Truyện Ngắn Khánh Trường, Tập 1

Truyện Ngắn Khánh Trường, Tập 2

Dấu Chân Lang Bạt, du kư của Song Thao

Nhịp Tim Thơ, thơ Cao Mỵ Nhân

Ngọn T́nh Lục Bát, thơ Lê Hân

Khói Cuối Nguồn Hương, thơ Luân Hoán

Bắc Kỳ, tập truyện của Nguyễn Tài Ngọc

Phiếm 18, chuyện phiếm Song Thao

Ngao Du Cùng Vũ Khí, thơ Luân Hoán

T́nh Khúc Ngô Thụy Miên, 31 ca khúc (tái bản)

T́nh Khúc Phạm Mạnh Cương, 26 ca khúc (tái bản)

T́nh Khúc Trường Sa, 26 ca khúc (tái bản)

Huế, Một Thuở Kinh Đô, biên khảo của Mai Khắc Ứng

Những Lựa Chọ Khó Khăn, dịch thuật của Lâm Hoàng Mạnh

Nước Mắt Của Rừng, tập truyện của Amai B’Lan (tái bản)

Phiếm 17, chuyện phiếm của Song Thao

Hồ Chí Minh, Chân Dung Một Cuộc Đời,

dịch thuật của Lâm Hoàng Mạnh

To The Top Of TheWhistler, bản dịch tiếng Anh của Thiên Nhất Phương & Kelli Craig Dang từ tập truyện của Song Thao

 

 

2015

 

Thơ Thơm Từ Gốc Rễ T́nh, thơ Luân Hoán

Phiếm 16, chuyện phiếm của Song Thao

Phiếm 1, chuyện phiếm của Song Thao (tái bản)

Phiếm 2, chuyện phiếm của Song Thao (tái bản)

Phiếm 3, chuyện phiếm của Song Thao (tái bản)

Phiếm 4, chuyện phiếm của Song Thao (tái bản)

Phiếm 5, chuyện phiếm của Song Thao (tái bản)

Phiếm 6, chuyện phiếm của Song Thao (tái bản)

 

 

2014

 

Đọc Nhịp Thở Luân Hoán, nhiều tác giả viết

Phiếm 15, chuyện phiếm của Song Thao

Đời Tư Mao Trạch Đông, dịch thuật của Lâm Hoàng Mạnh

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 4, Song Thao

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 3, Song Thao

 

 

2013

 

Hương Xưa, thơ Phạm Đỗ Hùng

Cũng Cần Có Nhau, phóng bút và thơ của Hoàng Xuân Sơn

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 2, Song Thao

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Tập 1, Song Thao

Nước Mắt Của Rừng, tập truyện của Amai B’Lan

Phiếm 14, chuyện phiếm của Song Thao

Phiếm 13, chuyện phiếm của Song Thao

 

 

2012

 

Sổ Tay Thành Ngữ & Tục Ngữ, Anh-Việt, Việt-Anh,

biên soạn của Lâm Hoàng Mạnh và các con

Phiếm 12, chuyện phiếm của Song Thao

Phiếm 11, chuyện phiếm của Song Thao

 

 

2011

 

Phiếm 10, chuyện phiếm của Song Thao

Phiếm 9, chuyện phiếm của Song Thao

 

 

2010

 

Bản T́nh Ca Cũ, thơ Nguyễn Đông Giang

Xa Rồi Tiếng Chim Cu, tập truyện của Mộc Hương

Theo Gót Thơ, tản mạn về thơ của Hà Khánh Quân

Sông, Tiễn Chân Đi, thơ Triều Hoa Đại

Phiếm 8, chuyện phiếm của Song Thao

Đêm Từng Mảnh, tập truyện của Hoàng Chính

T́nh Khúc Ngô Thụy Miên, 31 ca khúc

 

 

2009

 

Phiếm 7, chuyện phiếm của Song Thao

Phiếm 6, chuyện phiếm của Song Thao

 

 

2008

 

Xin Em Tấm H́nh, tập truyện của Nguyễn Tài Ngọc

Em Từ Lục Bát Bước Ra, thơ Luân Hoán

Phiếm 5, chuyện phiếm của Song Thao

 

 

2007

 

Một Quăng Xuân Th́, tập truyện của Ấu Tím

Ổ T́nh Lận Lưng, thơ Luân Hoán

T́nh Ở Đài Bắc, tập truyện của Hoàng Chính

Một Đoạn Trong Thánh Kinh, tập truyện của Hoàng Chính

Bóng Chiều, tuyển tập thơ, văn của Trọng Khang & Lan Châu

Phiếm 4, chuyện phiếm của Song Thao

Dựa Hơi Bè Bạn, Tập 2, hồi kư rời của Luân Hoán

T́nh Khúc Phạm Mạnh Cương, 26 ca khúc

T́nh Khúc Trường Sa, 26 ca khúc

 

 

2006

 

Tác Giả Việt Nam, sưu tập của Lê Bảo Hoàng

(tái bản lần thứ 1)

Dựa Hơi Bè Bạn, Tập 1, hồi kư rời của Luân Hoán

Quá Khứ Trước Mặt, hồi kư rời của Luân Hoán

 

 

2005

 

Nét Phong Lan, tập truyện của Y La Lê Khắc Ngọc Quỳnh

Luân Hoán, Một Đời Thơ, biên khảo, nhiều tác giả

Tác Giả Việt Nam, sưu tập của Lê Bảo Hoàng

 

 

2004

 

Mơ Lam, thơ Trọng Khang & Lan Châu

 

 

2003

 

T́nh Thơm Mấy Nhánh, thơ Lê Hân

 

 

2002

 

Sông Núi Cùng Người Thơm Ngát Thơ, thơ Luân Hoán (tái bản)

 

 

2001

 

Những Hồng Nhan Của Một Thời, tập truyện của Sầu Đông (Nguyễn Thọ Chấn)

Rượu Hồng Đă Rót, thơ Luân Hoán (tái bản)