Nhà Xuất Bản
Nhân ẢnhGiới Thiệu


Họa sĩ Khánh Trường
 

Sách Vừa Xuất Bản


Tác Giả Việt Nam
(Vietnamese Authors)

(Lê Bảo Hoàng sưu tập)
 
Phiếm 19
(Song Thao)
 
Di Bút Của Một Người Con Gái
(Thơ của Thái Thị Yến Phương)
 
Nhớ Tiếng À Ơi
(Truyện ngắn của Hoàng Quân)
 
Biển Lửa
(Truyện ngắn của Phan Việt Thủy)
 
Truyện Ngắn Khánh Trường
(Tập 1)
 
Truyện Ngắn Khánh Trường
(Tập 2)
 
Nhịp Tim Thơ
(thơ tình của Cao Mỵ Nhân)
 
Dấu Chân Lang Bạt
(Du ký của Song Thao)
 
Phiếm 18
(Song Thao)
 
Tìm Đọc: Phiếm 18
(Song Thao)
 
Khói Cuối Nguồn Hương
(thơ Luân Hoán)
 
Ngao Du Cùng Vũ Khí
(thơ về lính của Luân Hoán)
 
Ngọn Tình Lục Bát
(thơ lục bát của Lê Hân)
 
Bắc Kỳ
(Tuyển tập truyện ngắn #2 của Nguyễn Tài Ngọc)
 
Huế, Một Thuở Kinh Đô
(Biên khảo của Mai Khắc Ứng)
 
Những Lựa Chọn Khó Khăn
(Hard Choices by Hillary R. Clinton)
Lâm Hoàng Mạnh dịch
 
Hồ Chí Minh - Chân Dung Một Cuộc Đời
(Ho Chi Minh - A Life by William J. Duiker)
Lâm Hoàng Mạnh dịch

Sách Sắp Xuất Bản


Thơ Phương Tấn,
tuổi 18-20
 

CD Đã Xuất Bản


Trong Năm 2016
 

Sách Đã Xuất Bản


Xuất Bản Năm 2017
 
Xuất Bản Năm 2016
 
Xuất Bản Năm 2015
 
Xuất Bản Năm 2014
 
Xuất Bản Năm 2013
 
Xuất Bản Năm 2012
 
Xuất Bản Năm 2011
 
Xuất Bản Năm 2010
 
Xuất Bản Năm 2009
 
Xuất Bản Năm 2008
 
Xuất Bản Năm 2007
 
Xuất Bản Năm 2006
 
Xuất Bản Năm 2005
 
Xuất Bản Năm 2004
 
Xuất Bản Năm 2003
 
Xuất Bản Năm 2002
 
Xuất Bản Năm 2001
 
Tất Cả Sách Đã Xuất Bản
 

 

-