Họa Khánh Trường

 

Họa , nhà văn. Tên thật Nguyễn Khánh Trường, các bút hiệu khác  Kim Thi, Nguyễn Thị Giáng Châu. Sinh năm 1948 tại Khánh Thọ, Tam  Kỳ Quảng Nam. Cựu học sinh Phan Thanh Giản, Đà Nẵng. Gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1968. Bị thương năm 1970. Giải ngủ năm 1972. Vượt biên đến Thái Lan năm 1987. Định tại Hoa Kỳ năm 1988. Sinh hoạt trong 3 bộ môn: văn, thơ hội họa.

 

Viết nhiều sau năm 1975 trên các tạp chí Sóng (Canada), Văn (Hoa Kỳ), Trăm Con (Canada)...  Cùng Cao Xuân Huy, Trịnh Y Thư, Hoàng Khởi Phong chăm sóc tạp chí Văn Học tại Hoa Kỳ một thời gian. Chủ biên tạp chí Hợp Lưu, Hoa Kỳ, từ 1990 đến 2005. Về hội họa, đă triễn lăm tại các quốc gia Việt Nam, Phi Luật Tân, Lai, Hoa Kỳ, Pháp, Đức. một trong ba họa - Đinh  Cường, Nguyên Khai - vẽ tranh tŕnh bày b́a sách  nhiều  nhất hiện nay.

 

Tác phẩm đă xuất bản:

Đoản Thi Khánh Trường (thơ, Sống Mới 1988), Tác Phẩm - Tác Giả (Cùng 17 tác gỉa khác TGLVHN 1989), Chỗ Tiếp Giáp Với Cánh Đồng (truyện, nxb Tân Thư 1991), 20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 (biên tập cùng Cao Xuân Huy, Trương Đ́nh Luân, nxb Đại Nam, 1995), Yêu Em Không ? (truyện, nxb Tân Thư, 1990 tb 1997), Est ce que tu m'aimes ? (bản dịch của Phan Huy Đường, 1997), Chung Cuộc (truyện, nxb Tân Thư 1997), Truyện Ngắn Khánh Trường, Tập 1 (truyện, nxb Nhân Ảnh, 2016), Truyện Ngắn Khánh Trường, Tập 2 (truyện, nxb Nhân Ảnh, 2016).

 

Tác phẩm sẽ xuất bản:

Nghệ thuật, cánh cửa mở (tiểu luận), Bức tranh không bao giờ vẽ (tiểu luận), Xác chữ (thơ), Người đàn khuôn mặt trẻ thơ (tập truyện ngắn), Kim Thi: Ngày... tháng... (Tạp ghi), Tịch dương (hồi tiểu thuyết).

 

 

 

 

Để một b́a sách, b́a CD, hay poster, logo v.vnghệ thuật, họa Khánh Trường sẽ phụ giúp việc tŕnh theo ư muốn, xin liên lạc qua emails:

 

Khánh Trường:

alexkhtruong@yahoo.com

 

hay liên lạc với:

 

Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh:

han.le3359@gmail.com  điện thoại: 408-844-3507

 

 

vài mẫu b́a sách:

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

vài mẫu b́a CD: