Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2018

anibar.gif (4491 bytes)

Theo Gót Thơ 1
Cảm nhận thơ của 18 nhà thơ
do Hà Khánh Quân biên soạn
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 410 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Theo Gót Thơ 2
Cảm nhận thơ của 21 nhà thơ
do Hà Khánh Quân biên soạn
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 280 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 2 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Tình Muộn
thơ Cao Mỵ Nhân
tựa: Luân Hoán
bạt: Trần Việt Hải
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 180 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 1 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Tình Sầu
truyện và thơ
của Thu Phong & Xuân Thao
tựa: Luân Hoán bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 180 trang, khổ 5.5 in x 5.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 2 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Câu Hỏi Kiếp Người
tập truyện của Võ Kỳ Điền
gồm 36 bài
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 415 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 1 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Pulau Bidong, Miền Đất Lạ
hồi ký thuyền nhân của Võ Kỳ Điền
tái bản lần thứ nhất
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 400 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 1 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Dòng Sông Tuổi Thơ
tập truyện ngắn của Tiểu Thu
gồm 16 truyện
tựa: Hồ Trường An
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 345 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 12 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Theo Ta Chữ Nghĩa Lên Trời Lãng Du
thơ Sỹ Liên
tựa: Du Tử Lê, Luân Hoán, Nguyễn Vỹ
bạt: Nguyễn Thành
bìa: Khánh Trường
trình bày: Nguyễn Quốc Vỹ & Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 310 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2018
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Phiếm 20
truyện phiếm của Song Thao
tập số 20, gồm 30 truyện
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày & kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 380 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 2 - 2018
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Tìm Hiểu Phật Pháp Đúng Đắng
biên soạn của Diệu Âm Viên Nga
bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 160 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
tháng 3 - 2018
liên lạc tác giả:
nguyenquang09@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)