Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2017

anibar.gif (4491 bytes)

Tác Giả Việt Nam
sưu tập tiểu sử của Lê Bảo Hoàng
gồm hơn 2000 tác giả
không phân biệt bộ môn sinh hoạt
(thơ, văn, âm nhạc, hội họa, điêu khắc,
nhiếp ảnh, cổ nhạc, bình luận, nghiên
cứu...), trong và ngoài nước
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2017
sách dày 816 trang, khổ 6.7" x 9.6"
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Tuyển Tập Nhạc HOÀNG TRỌNG
gồm hơn 63 bản nhạc
nổi tiếng và quen thuộc
của Nhạc sĩ Hoàng Trọng
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2017
liên lạc: Lê Hân
đt: 408-844-3507
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Di Bút Của Một Người Con Gái
Thơ tình của Thái Thị Yến Phương
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2017
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Phiếm 19
truyện Phiếm số 19
của nhà văn Song Thao
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2017
liên lạc: Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteax #1
Montreal, PQ
H1K 5B6
Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Sổ Tay Thành Ngữ & Tục Ngữ
Idioms & Proverbs Handbook
tái bản lần thứ 1
Tác giả: Lâm Hoàng Mạnh và 2 con trai
Anh - Việt và Việt - Anh
bìa: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật & trình bày tổng quát:
Lê Hân
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

Đời Tư Mao Trạch Đông
tái bản lần thứ 1
Lâm Hoàng Mạnh & Nguyễn Học dịch
(bản chính của Lý Chí Thỏa)
trình bày bìa: Tạ Quốc Quang
trình bày, chăm sóc: Lê Hân
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Thần Giao Cách Cảm
truyện dài của nhà văn Nguyễn Quang
bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc tác giả:
nguyenquang09@gmail.com


anibar.gif (4491 bytes)