Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2017

anibar.gif (4491 bytes)

Những Truyện Ngắn
15 truyện ngắn của Minh Nguyễn
bìa: Khánh Trường
trình bày: Công Ty Văn Hóa Hương Trang
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 292 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 7 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Những Đóa Hia Tim
thơ: Nguyễn Phan Ngọc An
thư pháp: Vũ Hối
bìa: Khánh Trường
trình bày nội dung: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 140 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 5 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

East meets West (Volume 1)
Jounery through War and Peace
hồi ký của Khương Hữu Điểu
(bản tiếng Anh)
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 405 trang, khổ 8.5 in x 11 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 6 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

East meets West (Volume 2)
Jounery through War and Peace
hồi ký của Khương Hữu Điểu
(bản tiếng Anh)
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 400 trang, khổ 8.5 in x 11 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 6 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Đông gặp Tây (Tập 1)
Hành trình qua Chiến Tranh và Hòa Bình
hồi ký của Khương Hữu Điểu
(bản tiếng Việt)
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 405 trang, khổ 8.5 in x 11 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 6 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Đông gặp Tây (Tập 2)
Hành trình qua Chiến Tranh và Hòa Bình
hồi ký của Khương Hữu Điểu
(bản tiếng Việt)
bìa: Khánh Trường
trình bày: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 400 trang, khổ 8.5 in x 11 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 6 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Con Mèo Hoang
23 truyện ngắn của Trần Khánh Liễm
bìa: Khánh Trường
trình bày: Nguyễn Đức Việt
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 292 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 12 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
12 truyện ngắn của Điệp Mỹ Linh
bìa: Kỹ sư Lê Đình Thăng
trình bày nội dung: V & N
sách dày 205 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 8 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Mỗi Cây Mỗi Hoa
tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Côn
gồm 20 truyện ngắn chon lọc
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 9 - 2017
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Thần Giao Cách Cảm
truyện dài của nhà văn Nguyễn Quang
bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
sách dày 200 trang, khổ 5.5 in x 8.5 in
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
tháng 6 - 2017
liên lạc tác giả:
nguyenquang09@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Say
chuyện tình trong ca dao
tác giả: Vũ Thái - Thái Vĩnh Khiêm
gồm 11 truyện dựa vào ca dao tục ngữ
sách dày 275 trang, khổ 5.5" x 8.5"
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10 - 2017
sách dày 340 trang, khổ 5.5" x 8.5"
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Kẻ Không Chiến Tuyến
tập truyện ngắn của Hoàng Nga
gồm 18 truyện viết về chiến tranh
sách dày 250 trang, khổ 5.5" x 8.5"
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 11 - 2017
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Núi Đoạn Sông Lìa
truyện dài của Ngô Nguyên Dũng
sách dày 145 trang, khổ 5.5" x 8.5"
trình bày: Ngô Nguyên Dũng
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 7 - 2017
sách dày 340 trang, khổ 5.5" x 8.5"
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Thành Phố Không Hồn
tùy bút của Nguyễn Văn Dy Vân
sách dày 296 trang, khổ 5.5" x 8.5"
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 9 - 2017
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Cẩm Nang Tu Đạo
gồm những lời dạy của vị Thánh tăng
cận đại - Hòa Thượng Quảng Khâm
(1892-1986)
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Vạn Phật
Thánh Thành
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2017
sách dày 145 trang, khổ 5.5" x 8.5"
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Niệm Phật Thoát Sinh Tử Luân Hồi
tập sách dạy cách niệm Phật
của Hòa Thượng Tuyên Hóa
bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 6 - 2017
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Tác Giả Việt Nam
sưu tập tiểu sử của Lê Bảo Hoàng
gồm hơn 2000 tác giả
không phân biệt bộ môn sinh hoạt
(thơ, văn, âm nhạc, hội họa, điêu khắc,
nhiếp ảnh, cổ nhạc, bình luận, nghiên
cứu...), trong và ngoài nước
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2017
sách dày 816 trang, khổ 6.7" x 9.6"
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Tuyển Tập Nhạc HOÀNG TRỌNG
gồm hơn 63 bản nhạc
nổi tiếng và quen thuộc
của Nhạc sĩ Hoàng Trọng
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4 - 2017
liên lạc: Lê Hân
đt: 408-844-3507
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Di Bút Của Một Người Con Gái
Thơ tình của Thái Thị Yến Phương
trình bày bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2017
liên lạc: Nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Phiếm 19
truyện Phiếm số 19
của nhà văn Song Thao
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2017
liên lạc: Tạ Trung Sơn
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Ngậm Thẻ Qua Sông
thơ Phù Hư
bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 3 - 2017
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

Nước Mắt Của Rừng
tái bản lần thứ 1
tập truyện của Amai B'Lan
bià: Khánh Trường
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
liên lạc: nhà xuất bản Nhân Ảnh
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Sổ Tay Thành Ngữ & Tục Ngữ
Idioms & Proverbs Handbook
tái bản lần thứ 1
Tác giả: Lâm Hoàng Mạnh và 2 con trai
Anh - Việt và Việt - Anh
bìa: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật & trình bày tổng quát:
Lê Hân
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

Đời Tư Mao Trạch Đông
tái bản lần thứ 1
Lâm Hoàng Mạnh & Nguyễn Học dịch
(bản chính của Lý Chí Thỏa)
trình bày bìa: Tạ Quốc Quang
trình bày, chăm sóc: Lê Hân
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)