Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2015

anibar.gif (4491 bytes)

Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình
tuyển tập thơ
của nhà thơ Luân Hoán
tranh bìa: Đinh Cường
trình bày bìa: Luân Hoán
kỹ thuật: Lê Hân
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4, năm 2015
liên lạc: Luân Hoán
email: lebao_hoang@yahoo.com

Phiếm 16
truyện Phiếm số 16
của nhà văn Song Thao
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 4, năm 2015
liên lạc:
Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteax #1
Montreal, PQ
H1K 5B6 >br> Canada
đt: 514-354-5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Lam Phương: Nhạc và Đời
tuyển tập thơ, truyện
viết về nhạc sĩ Lam Phương
trình bày bìa: Tạ Quốc Quang
trình bày tổng quát: Lê Hân
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản
tháng 10, 2015
liên lạc: Lê Hân
email: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)