Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2013

anibar.gif (4491 bytes)

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Tập 1
Song Thao
gồm 2 tập truyện:
Bỏ Chốn Mù Sương &
Đong Đưa Cuộc Tình
trình bày: Tạ Quốc Quang
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Tuyển Tập Truyện Ngắn - Tập 2
Song Thao
gồm 2 tập truyện:
Còn Đó Bóng Hình &
Chân Mang Giày Số 6
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Nước Mắt Của Rừng
Bút ký của Amai B’Lan
(Trần Thị Trung Thu)
trình bày bìa: Khánh Trường
trình bày, chăm sóc: Lê Hân
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

Sổ Tay Thành Ngữ & Tục Ngữ
Idioms & Proverbs Handbook
Tác giả: Lâm Hoàng Mạnh và 2 con trai
Anh - Việt và Việt - Anh
bìa: Tạ Quốc Quang
kỹ thuật & trình bày tổng quát:
Lê Hân
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Phiếm 14
truyện Phiếm số 14
của nhà văn Song Thao
tranh bìa: Ái Lan (Việt Nam)
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Phiếm 13
truyện Phiếm số 13
của nhà văn Song Thao
tranh bìa: Hồ Anh
trình bày bìa: Khánh Trường
kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Cũng Cần Có Nhau
phóng bút và thơ của Hoàng Xuân Sơn
tranh bià: Đinh Cường
Tạ Quốc Quang trình bày
Nhân Ảnh xuất bản
trình bày: Tạ Quốc Quang
liên lạc với tác giả:
email: son_hoang42@yahoo.com

Hương Xưa
Tuyển Tập Thơ của Phạm Đỗ Hùng
Nhân Ảnh xuất bản, in tại San Jose
liên lạc với tác giả:
email: hpham8888@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)