Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2010

anibar.gif (4491 bytes)

Bản Tình Ca Cũ
thơ Nguyễn Đông Giang
tranh bìa và phụ bản: Đinh Cường
trình bày, chăm sóc in: Lê Hân
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com
tác giả: nguyendonggiang2005@yahoo.com

Xa Rồi Tiếng Chim Cu
tuyển tập 12 truyện ngắn
tác giả: Mộc Hương
tranh bìa, phụ bản & trình bày:
Nguyễn Thành Trung
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
sách dày 193 trang
liên lạc:
tác giả: oxaque@yahoo.com
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Theo Gót Thơ
tản mạn về thơ của Hà Khánh Quân
(bút hiệu khác của Luân Hoán
gồm các bài viết về thơ của 18 tác giả:
Tường Linh, Kiều Chinh, Trần Hoan Trinh,
Thành Tôn, Phan Xuân Sinh, Phan Duy Nhân,
Lê Hân, Đynh Trầm Ca, Khánh Trường, Hà
Nguyên Dũng, Hoàng Lộc, Mạc Phương Đình,
Hoàng Định Nam, Trần Yên Hòa, Nguyễn
Nam An, Thái Tú Hạp, Trần Trung Đạo,
Mguyễn Đông Giang
tranh bìa Đinh Cường
sửa lỗi đánh máy: Mai Khắc Ứng
trình bày, chăm sóc: Lê Hân
liên lạc:
nhà xbản: han.le3359@gmail.com
tác giả: hakhanhquan@gmail.com

Sông. Tiễn Chân Đi
thơ Triều Hoa Đại
trình bày bìa: Ivan p. Đỗ
kỹ thuật & trình bày tổng quát:
Lê Hân
phụ bản:Đinh Cường
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
sách dày 162 trang
liên lạc:
tác giả: thdai1@yahoo.com
nhà xbản: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

PHIẾM 8
truyện Phiếm số 10
của nhà văn Song Thao
gồm 34 bài: bìa tranh Ái Lan (Việt Nam)
trình bày Tạ Quốc Quang
xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Tình Khúc Ngô Thụy Miên
tuyển tập 31 tình khúc
nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
tranh bìa: Đinh Cường
trình bày: Lê Hân
phụ giúp kỹ thuật: Trần Đại Phước
nhà xuất bản: Nhân Ảnh
ấn phí: 20 Mỹ Kim
liên lạc:
tác giả: ngothuymien99@yahoo.com

anibar.gif (4491 bytes)

To The Top of Whistler
10 truyện ngắn của Song Thao
chuyển sang Anh ngữ
tranh bià: Thái Tuấn
Tạ Quốc Quang trình bày
Nhân Ảnh xuất bản, in tại San Jose
sách có 170 trang
người dịch: Thiên Nhất Phương và Kelli Đặng
ấn phí US$ 18.00
trình bày Tạ Quốc Quang
xuất bản: Nhân Ảnh
liên lạc: tạ trung sơn 7805 Claire Fauteax #1
Montreal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com

Đêm, Từng Mảnh
Hoàng Chính
(tuyển tập 17 truyện ngắn)
Nhân Ảnh xuất bản, in tại San Jose
sách dày 244 trang / US$ 20.00
liên lạc: hoangchinh2005@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)