Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2009

anibar.gif (4491 bytes)

Phiếm 6
Tập Phiếm thứ 6 của nhà văn Song Thao
gồm 34 bài:
Béo, Điếm, Hãi, Khỏa, Lưỡi,, Mặt, Nhậu, Nó, Rình, Tây, Tiết, Xmas, Chim,Đòi, Hẻm,, Lạnh, Mai, Mã,, Nhột,Nở, Sành, Tên, Valentine, Đi, Đúp, Khăn, Lộc, Mạng, Mũ, Nhỉ, Phún, Són, Thèm, Xèo
và phần phụ lục gồm 3 bài viết của :
Nguyễn Đình Toàn, Du Tử Lê, Lương Thư Trung.
bìa của họa sĩ : Thân Trọng Minh
trình bày : Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản năm 2009
giá 20 mỹ kim
liên lạc : 7805 Claire Fauteux #1
                Montréal PQ  H1K 5B6
                đt : 514-354.5338

PHIẾM 7
Song Thao
tập thứ 7 trong bộ phiếm còn dài
của nhà văn Song Thao
bià tranh Đinh Cường
Tạ Quốc Quang trình bày
Nhân Ảnh xuất bản, in tại Đài Loan
sách gồm 33 đề tài qua nghệ thuật viết
lôi cuôn thường có của tác giả
ấn phí US$ 20.00
liên lạc ông Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteux # 1
Montréal PQ H1K 5B6 Canada
đt: 514-354.5338
tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)