Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2007

anibar.gif (4491 bytes)

Tình Khúc Phạm Mạnh Cương
tuyển tập nhạc
gồm có 26 bản nhạc
của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương
Nhân Ảnh xuất bản tại Canada, năm 2007
ấn phí US$ 20.00
liên lạc: Phạm Mạnh Cương
điện thoại: (514) 979-7867

Tình Khúc Trường Sa
tuyển tập nhạc
gồm có 26 bản nhạc
của nhạc sĩ Trường Sa
Nhân Ảnh xuất bản tại Canada, năm 2007
ấn phí US$ 20.00
liên lạc: Trường Sa
điện thoại: (416) 760-7754

anibar.gif (4491 bytes)

Ổ Tình Lận Lưng
Tập hợp thơ Luân Hoán
Bìa: Luân Hoán trình bày
Lê Hân: chăm sóc tổng quát
Nhân Ảnh: xuất bản – 2007
Sách dày 630 trang / 30 Mỹ kim
Liên lạc: lebao_hoang@yahoo.com
hoặc: han.le3359@gmail.com
Một Quãng Xuân Thì
tập truyện ngắn của Ấu Tím
tranh bìa: Vũ Thái Hòa
ngỏ : Như Hoa Ấu Tím
tựa: Diệu Tần
bạt: Ngọc Dung, Trần Quang Thiệu
phụ bản: Đinh Cường, Vũ Thái Hòa,
Bé Ký, Thái Tuấn
trình bày: Như Hoa
Nhân Ảnh xuất bản, năm 2007
sách dày 214 trang

anibar.gif (4491 bytes)

Tình Ở Đài Bắc
tập truyện của Hoàng Chính
tranh bìa: Đinh Cường
phụ bản: Đinh Cường
trình bày: Lê Hân
Nhân Ảnh xuất bản, năm 2007
sách dày 212 trang
ấn phí 12 Gia kim
liên lạc: chinh2@hotmail.com
hoangchinh2005@gmail.com
Bóng Chiều
Tuyển tập Thơ, Văn
Trọng Khang - Lan Châu
Sách dày 450 trang khổ 17x21cm
Ấn phí 20 Mỹ kim.
liên lạc: tkchau@free.fr

anibar.gif (4491 bytes)

Phiếm 4
chuyện phiếm, tập thứ tư 
của nhà văn Song Thao
gồm 40 đề tài
tranh bìa của họa sĩ Thái Tuấn
trình bày Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh xuất bản, năm 2007
ấn phí: Hai mươi Mỹ kim.
Tại Montréal có thể tìm sách ở
Nhà sách Trung Việt, Saigon vidéo
hoặc muốn có sách với chữ ký tác giả, 
liên lạc: Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteux #1
Montréal PQ H1K 5B6 Canada
điện thoại: 514-354.5338
email: tatrungson@hotmail.com
Một Đoạn Trong Thánh Kinh
Truyện ngắn của Hoàng Chính
Tranh bìa Cesar Leiva Canales
Trình bày : Lê Hân
Layout: Tạ Quốc Quang
Nhà xuất bản: Nhân Ảnh
Sách dày 212 trang/ US$ 15. 00
Liên lạc: chinh2@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Dựa Hơi Bè Bạn (2)
hồi ký rời của Luân Hoán 
(tập thứ hai Dựa Hơi Bè Bạn)
Sách ghi lại kỷ niệm sinh hoạt văn học
với 22 người bạn văn, với nhiều hình
ảnh của mỗi tác giả.
Bìa: Luân Hoán trình bày
Tạ Quốc Quang: sắp trang
Lê Hân: chăm sóc tổng quát
Nhân Ảnh: xuất bản – 2006
Sách dày 368 trang / 20 Mỹ kim
Liên lạc: lebao_hoang@yahoo.com
hoặc: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)