Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2006

anibar.gif (4491 bytes)

Tác Giả Việt Nam
(Vietnamse Authors)
sưu tập của Lê Bảo Hoàng
(tái bản lần thứ 1)
Bìa: Đinh Cường
Giới thiệu của Phạm Xuân Đài, Hoàng Khởi Phong
Sách dày 800 trang khổ 17x21cm
(gồm 16 trang giới thiệu tổng quát các tạp chí
tuần san tại hải ngoại)
Ấn phí 30 Mỹ kim.
liên lạc: Lê Hân
email: han.le3359@gmail.com
Quá Khứ Trước Mặt
hồi ký rời của Luân Hoán
Bìa: Luân Hoán trình bày
Sách dày 353 trang / 20 Mỹ kim
ấn hành năm 2006
Liên lạc: lebao_hoang@yahoo.com
hoặc: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Dựa Hơi Bè Bạn (1)
hồi ký rời của Luân Hoán 
(tập thứ hai trong bộ hồi ký rời – 
tập 1: Quá Khứ Trước Mặt, đã xuất bản)
Sách ghi lại kỷ niệm sinh hoạt văn học
với 22 người bạn văn, với nhiều hình
ảnh của mỗi tác giả.
Bìa: Luân Hoán trình bày
Tạ Quốc Quang: sắp trang
Lê Hân: chăm sóc tổng quát
Nhân Ảnh: xuất bản – 2006
Sách dày 368 trang / 20 Mỹ kim
Liên lạc: lebao_hoang@yahoo.com
hoặc: han.le3359@gmail.com
Phiếm 3
Chuyện phiếm, tập thử 3
của nhà văn Song Thao
bìa, trình bày, sắp trang: Tạ Quốc Quang
Chăm sóc ấn loát: Lê Hân
Sách gồm 40 chuyện phiếm
Dày 438 trang / giá 20 Mỹ kim
NHÂN ẢNH xuất bản- 2006
Liên lạc: Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteaux #1
Montréal PQ H1K 5B6 Canada
514-354.5338
Email:
Tatrungson@hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

PHIẾM 2
tác phẩm phiếm thứ 2 của
nhà văn Song Thao
bìa và trình bày Tạ Quốc Quang
giới thiệu: Trà Lũ, Phạm Phú Minh
sách dày 435 trang
nhà xuất bản Văn Mới Hoa Kỳ
ấn hành năm 2005
gía 17 Mỹ kim
liên lạc về tác giả:
7805 Claire Fauteaux # 1
Montreal PQ. H1K 5B6 Canada
tel: 514-354-5338
email: tatrungson@hotmail.com
Phiếm 1
xuất bản lần thứ 2
với 40 chuyện phiếm dí dỏm, tế nhị
và hoạt bát của nhà văn Song Thao.
Bìa, trình bày : Biển Ðông
Sách dày 380 trang
ấn phí (kể luôn tiền gởi) :
22 đồng Canada / 18 đồng Mỹ
liên lạc : Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteaux #1
Montréal P.Q H1K 5B6 Canada
Tatrungson @hotmail.com

anibar.gif (4491 bytes)

Chốn Cũ
Truyện ngắn của Song Thao
Tranh bìa Đinh Cường
Trình bày : Tạ Quốc Quang
Layout: Tạ Quốc Quang
Nhà xuất bản: Nhân Ảnh
Sách dày 226 trang/ US$ 14. 00
Liên lạc: tatrungson@hotmail.com
Mộng Lam
Thi Tập
Trọng Khang - Lan Châu
Lê Hân: trình bày và chăm sóc in
Sách dày 233 trang / 15 Mỹ kim
Liên lạc: tkchau@free.fr
hoặc: han.le3359@gmail.com

anibar.gif (4491 bytes)