Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2005

anibar.gif (4491 bytes)

Nét Phong Lan
truyện ngắn của:
Y La Lê Khắc Ngọc Quỳnh
tựa: Trần Diệu Hằng
bạt: Bùi Bích Hà, Lê Văn Lân
sửa chính tả: Phạm Ngọc Bích,
Ðoàn Phế
trình bày, bìa: Lê Hân
sách dày 246 trang, không ghi ấn phí
tác giả xuất bản năm 2005
email: lknquynh@hotmail.com
Luân Hoán, Một Ðời Thơ
nhận định về thơ Luân Hoán của
gần một trăm tác giả tại hải ngoại
và quốc nội, (Trần Mộng Tú, Phan
Thị Trọng Tuyến, Thu Thuyền, Hoàng
Khởi Phong, Song Thao, Song Vinh
Lâm Chương, Trần Hiền Ân, Lê Vĩnh Thọ Nguyễn Xuân Hoàng, Thái Tú Hạp, Nguyễn Nam An, Nguyễn Chí Thiệp, Vương Ngọc Long, Hoàng Lộc, Du Tử Lê Ðàm Trung Pháp, Lương Thư Trung...)
do Lê Hân biên tập, thực hiện
bìa Ðinh Cường, phụ bản của nhiều họa sĩ quen thuộc trong giới hội họa Việt Nam
Sông Thu xuất bản
sách dày 604 trang / ấn phí US$ 25.00
liên lạc: Lê Hân
Email: han.le3359@gmail.com hoặc lehan3359ca@yahoo.com

anibar.gif (4491 bytes)