Sách Đã Phát Hành
Trong Năm 2001

anibar.gif (4491 bytes)

Rượu Hồng Đã Rót
thơ Luân Hoán
tái xuất bản 2001
tranh bià: Nghiêu Đề
trình bày: Song Vinh
ấn loát: Lê Hân
ấn phí: US$12.00
liên lạc: han.le3359@gmail.com
Những Hồng Nhan Của Một Thời
tác giả: Sầu Đông (Nguyễn Thọ Chấn)
tập truyện và tùy bút
tranh bià: Đinh Cường
trình bày và ấn loát: Lê Hân
ấn phí: US$12.00
liên lạc: chanthat60@yahoo.ca

anibar.gif (4491 bytes)