Anh Bằng
Anh Việt Thu
AVT
Châu Đình An
Châu Kỳ
Cung Tiến
Diệu Hương
Dương Thiệu Tước
Đăng Khánh
Đức Huy
Hoàng Giác
Hoàng Ngọc Biên
Hoàng Thi Thơ
Hoàng Trọng
Lam Phương
Lê Dinh
Lê Hựu Hà
Lê Thương
Lê Trọng Nguyễn
Lê Uyên Phương
Mạnh Phát
Nam Lộc
Ngô Thụy Miên
Ngô Thụy Miên (17 Tình Khúc Thực Hiện Trước 75)
Nguyễn Ánh 9
Nguyễn Hiền
Nguyễn Túc
Nguyễn Văn Đông
Nhật Bằng
Nhật Ngân
Phạm Đình Chương
Phạm Duy
Phạm Mạnh Cương
Phú Quang
Song Ngọc
Thanh Trang
Thanh Tùng
Trầm Tử Thiêng
Trần Quang Lộc
Trần Thiện Thanh
Trần Tiến
Trịnh Công Sơn
Trịnh Nam Sơn
Trúc Phương
Trường Sa
Từ Công Phụng
Tuấn Khanh
Văn Cao
Văn Phụng
Việt Anh
Vĩnh Điện
Vô Thường
Vũ Đức Nghiêm
Vũ Thành An
Vũ Thành An (với tiếng hát Lệ Quyên)
Xuân Tiên
Y Vân
An Lệ Thanh
Bùi Đức Oanh
Bảo Trường
Cao Minh Hưng
Dương Đình Hưng
Hòa Bình
Khê Kinh Kha
Hoàng Khai Nhan
Linh Phương
Minh Tuấn
Ngọc Loan
Ngô Đạo
Nguyên Bích
Nguyễn Đình Phùng
Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Tâm Hàn
Nguyễn Tường Vân
Nguyễn Văn Thơ
Phạm Anh Dũng
Phạm Tuân
Phan Ni Tấn
Trần Duy Đức
Trương Duy Cường